Tryckvåg för låga tryck

Att kalibrera låga tryck är en utmaning med tanke på stabilitet och temperatureffekter. En tryckvåg är ett enkelt sätt att kunna lägga på stabila tryck med hög precision.

Tryckvåg för låga tryck 

Att kalibrera låga tryck är en utmaning med tanke på stabilitet och temperatureffekter. En tryckvåg är ett enkelt sätt att kunna lägga på stabila tryck med hög precision.

Modell 439 finns i två utföranden: 439P för övertryck relativt atmosfären (undertryck med vakuumadapter) eller 439TP för differenstryck.

Med 439P kan man kalibrera från 10 mbar (1 kPa) till 1000 mbar (100 kPa).

439TP har två stycken kolv/cylinder kombinationer. Genom att lägga på ett grundtryck (linjetryck) på 65 mbar kan man sedan lägga på ett ensidigt tryck på 1 mbar (100 Pa) som lägst.